زنجیره تامین چابک یا agile supply chain چیست ؟

  • مهر ۳, ۱۳۹۹

زنجیره تامین چابک چیست ؟

 

برای کسب مزیت رقابتی در محیط متغیر کسب و کار، شرکت‌ها باید در راستای کارآمدی عملیات خود با تامین کنندگان و مشتریان هم‌ردیف شده و برای کسب سطحی قابل قبولی از چابکی با یکدیگر مشارکت و همکاری کنند. متعاقبا، زنجیره‌های تامین چابک طرح‌های رقابتی بارزی بوده و به دنبال ارزش گذاری مشتریان و کارکنان هستند.بنابراین agile supply chain یا (یک زنجیره تامین چابک) قادر است تا به طرز شایسته ای به تغییراتی که در محیط کاری روی می‌دهند، پاسخ دهد.

چابکی در زنجیره ی تامین می تواند به این شکل نیز معرفی شود: توانایی یک زنجیره تامین برای واکنش سریع به تغییرات موجود در بازار و نیازهای مشتریان. زنجیره تامین چابک را می توان ساختاری با هدف ارضا مشتریان و کارکنان دانست که در آن ، هر سازمانی می تواند استراتژیهای کسب و کار، فرآیندها، ساختار و سیستمهای اطلاعاتی خود را طراحی نماید.

گروهی از صاحب نظران نیز معتقد هستند که ساختار زنجیره تامین بوسیله چهار اصل حمایت می شود:کنترل تغییر جامع و عدم اطمینان، ساختارهای مدیریت نوآوری و سازمان مجازی، روابط همکارانه، و فناوریهای انعطاف پذیر و هوشمند. این چهار اصل از طریق یک متدولوژی به هم گره می خورند تا آنها را در یک سیستم هماهنگ و یکپارچه، به قابلیت‌های رقابتی استراتژیک منتقل سازد.

شما بایدوارد شده برای ارسال نظر

تماس با پشتیبانی
سلام
چه کمکی میتونم بکنم ؟